Enviworld

Környezetvédelmi Mérnökszolgáltató kft.

3

Cégadatok

 E n v i w o r l d   K ö r n y e z e t v é d e l m i   M é r n ö k s z o l g á l t a t ó   K f t .

 

Név: Enviworld Környezetvédelmi Mérnökszolgáltató Kft.

Székhely: 1183. Budapest, Széchenyi István utca 9.

Fő tevékenység: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-893036

Adószám: 14191583-2-43

Cégkivonat és egyéb információk: CÉGINFO
 
Ügyvezető igazgató: 

Kiss Leizer Géza Károly PhD h.
MSC okl. környezetmérnök
okl. közegészségügyi-járványügyi felügyelő
okl. környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakmérnök
ügyvezető igazgató, szakértő (SZKV-1.1,2,3,4), kamarai tag (MMK 01-13955)

 Enviworld környezetmérnökség

Szöveg...

Hírlevél feliratkozás

Szöveg...

 

Gyorslinkek

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

Enviworld Környezetvédelmi Mérnökszolgáltató iroda © 2015     Cím: 1183 Bp. Széchenyi u. 9.     Telefon: +36 30 222-8062

FEL