Enviworld

Környezetvédelmi Mérnökszolgáltató kft.

3

Tudományos cikkek

A BIZTONSÁGTECHNIKA TUDOMÁNYÁNAK KAPCSOLATRENDSZERE A HULLADÉKOK KEZELÉSÉVEL

Jelen publikációban bemutatjuk a biztonságtechnika tudományának kapcsolatrendszerét a hulladékok kezelésének
lehetőségeivel. Meghatározzuk az alapfogalmakat, vizsgáljuk a légiközlekedéshez, légi szállításhoz kapcsolódó
hulladékkezelési biztonságtechnika főbb kérdéseit. Különös figyelmet fordítunk a baleseti és katasztrófa helyzetekben
keletkező hulladékok és azok kezelésének biztonságtechnikai kérdéseire, a hatóságok által előírt legújabb légi
közlekedési szakmai ajánlások, utasítások, valamint a hazai és nemzetközi hulladékgazdálkodási politika figyelembevételével.
Néhány megtörtént eset segítségével bemutatjuk a balesetek és katasztrófák során követendő biztonságos
hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető eljárásokat.

Kulcsszavak: biztonságtechnika, légiközlekedés, baleset, katasztrófa, biztonságos hulladékkezelés

A cikk IDE kattintva megtekinthető.

A KÖRNYEZETVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE

"Sokat gondolkodtam, megérte-e mindez, a harc, küszködés, a sok-sokévi befektetett munka, tanulás, kutatás. A ma emberét elsősorban az anyagi javak mindenáron való megszerzése, nem a természeti-környezeti, lelki értékek érdeklik. Sajnos a mai kor embere a saját valós érdekeit-értékeit sem fedezi fel, nem becsüli meg, csak a mának, a pillanatnyi, olcsón megszerezhető örömöknek él."

A dokumentum IDE kattintva megtekinthető.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AKTUÁLIS MŰSZAKI BIZTONSÁGTECHNIKAI KÉRDÉSEI

Publikációnkban bemutatjuk a hulladékgazdálkodás aktuális műszaki biztonságtechnikai kérdéseit a nemzetközi hulladékgazdálkodási politika és szakmai ajánlások figyelembe vételével. A folyamatok bemutatásának segítségével azt a műszaki tartalomba foglalt valós képet jelenítjük meg, ami szükséges és fontos a műszaki biztonságtechnika alkal-mazhatóságában. A hatályos jogi szabályozás és követelményrendszer ismeretében a hulladékgazdálkodási szakterületekhez kapcsolódó műszaki biztonságtechnikai megoldások alkalmazhatóságának vizsgálatakor a mai kor kihívásainak megfelelő biztonságos és hatékony hulladékgazdálkodás megteremtésének segítése a legfőbb célkitűzésünk.

A tudományos cikk a linkre kattintva megtekinthető: LINK

HULLADÉKKEZELÉSI KÉRDÉSEK A LÉGI KÖZLEKEDÉSBEN

Jelen tanulmány környezeti szempontból vizsgálja a légiközlekedéshez kapcsolódó hulladékok és azok kezelésének biztonságtechnikai kérdéseit. Tisztázásra és értelmezésre kerülnek a hulladékokhoz és a hulladékkezeléshez, valamint a repülőeseményekhez kötődő fontosabb fogalmak. A cikk rövid áttekintést ad a repülőtechnika normál üzemeltetése, valamint a repülőesemények bekövetkezése során keletkező hulladékok sajátosságairól. Végezetül a Szerzők megfogalmazzák további kutatásaik célját és irányvonalát.

A tudományos cikk a linkre kattintva megtekinthető: LINKKÖRNYEZETBIZTONSÁG A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁBAN

A tanulmány környezeti szempontból vizsgálja a hulladékok hasznosításához kapcsolódó környezetbiztonsági kérdéseket. A fokozódó és egyre kíméletlenebbé váló természet és környezethasználat rendkívüli módon emelte meg a keletkező hulladékok mennyiségét, sok esetben veszélyességét. A gazdasági és társadalmi körfolyamatokba történő folyamatos visszavezetés érdekében e hulladékok mielőbbi biztonságos és szakszerű hasznosítása elengedhetetlen.

A tudományos cikk a linkre kattintva megtekinthető: LINK

VESZÉLY ÉS KATASZTRÓFA HELYZETEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK A VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN

Környezeti szempontból a mai kor kihívásainak eleget tevő hosszú távú fenntarthatóság figyelembe vételével előzetes vizsgálataink során feltártuk, hogy a vasúti közlekedéshez kapcsolódó veszély és katasztrófa helyzetekben keletkező hulladékok biztonságtechnikai kérdéseire vonatkozó konkrét egyértelmű előírások hiányosak. A fokozódó természeti és emberi veszélytényezők bármikor havária helyzetet, katasztrófát okozhatnak, az ilyenkor keletkező hulladékok mielőbbi biztonságos és szakszerű kezelése elengedhetetlen a vasútüzem folyamataiban.

A tudományos cikk a linkre kattintva letölthető: LINK

KATASZTRÓFÁK ELŐREJELZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

 A bevezetésben szeretném felhívni a figyelmet, hogy a cikk nem a hivatalos tudományos kutatás tárgyát és álláspontját képezi, bár bizonyos alapelméletek és tézisek elfogadottá váltak jelentős szakmai körökben.
 A jövő megismerése… mi lehet ennél kihívóbb feladat a véletlenek játéka, a nagy tudás, a még nagyobb felfedezés, a megfejtés játszmája, a titkok titka, ha bármilyen eszközök és lehetőségek árán is, de megkísértése a még meg nem tett út, a ránk váró élet rejtelmeinek előre való feltárására.
 A clair voyance jelentése tisztánlátás, e kifejezés azt a különleges képességet jelenti, hogy információt szerezhetünk egy tárgy, személy, hely megismeréséről, vagy bármilyen fizikai esemény bekövetkeztéről a jelenleg elfogadottnak tekintettektől eltérő eszközökkel való érzékelés alapján.

A cikk a következő linkre kattintva megtekinthető: LINK

SAFETY TECHNOLOGY ISSUES OF WASTES IN ROAD TRANSPORT CAUSED BY CATASTROPHIC ACCIDENTS

Abstract

In my publication we present related to road transport shipment safety and waste management, taking into account safety issues that arise in accident and emergency situations, both domestic and international road transport regulations and waste disposal standards. The security solutions when examining the applicability of the main objective, identify gaps and facilitate appropriate expectations safe and efficient waste management.

Keywords: disasters, waste management, safety technology, cargo security, road transport, dangerous goods


You can read the publication at the following link: LINK


Radiofrequency Identification by using Drones in Railway Accidents and Disaster Situations

Today, railway operation procedures include the transportation of large amount of hazardous substances. Our research has been motivated by the desire to find concrete and urgent solutions to the safety issues of handling waste generated manly in case of accidents and disaster situations during the transportation of hazardous substances In order to ensure safety in the transportation of dangerous goods, and to facilitate the fast and efficient waste handling of hazardous substances released into the environment during unexpected events, we have elaborated a new method, in which we suggest the radiofrequency identification of dangerous consignments in case of disaster situations by the use of drones.

You can read the publication at the following link: LINK

Possible Areas of Application of Drones in Waste Management during Rail Accidents and Disasters

Possible Areas of Application of Drones in Waste Management during Rail Accidents and Disasters

Géza Károly Kiss Leizer ; Óbuda University, Doctoral School on Safety and Security Sciences, Budapest, Hungary   

Abstracts
In this article the most modern versions of unmanned aerial vehicles (drones) will be presented from the aspect of safer identification of dangerous effluent materials during rail accidents and catastrophes. These technologies are crucial to minimize the pollution of dangerous waste generated during accidents or catastrophes. Doing this, exploration of further opportunities of waste management – satisfying the conditions of the highest level of environmental safety – is necessary, as well as to find new methods to handle waste in time securely and professionally. Exploration of unprecedented solutions during rail- and road accidents or catastrophes is also reasonable. Relevancy of application of drones is particular as long as the approachability of the affected area is difficult or impossible. During the neutralization of explosive, hazardous or toxic materials the risk of life could be eliminated using drones equipped with the most modern technologies.

Keywords
drones; environmental safety; dangerous wastes; minimizing damages; rail accidentsA cikk a következő linkre kattintva megtekinthető: LINKEnviworld környezetmérnökség

Szöveg...

Hírlevél feliratkozás

Szöveg...

 

Gyorslinkek

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

Enviworld Környezetvédelmi Mérnökszolgáltató iroda © 2015     Cím: 1183 Bp. Széchenyi u. 9.     Telefon: +36 30 222-8062

FEL